Seminari web: La carta de servicios como herramienta de bon govern

Access to Information — Webinar

Spain — June 13, 2024 @ 11:00am - 12:30pm GMT+01:00

Districte Administratiu. C. Foc, 57. Barcelona. Catalunya

Host Organization and Partners — Generalitat de Catalunya

https://governobert.gencat.cat/ca/actualitat/actes-i-jornades/setmana-govern-obert-2024/webinar-cartes-serveis/

SHARE

Una bona administració necessita uns estàndards de qualitat i una definició clara de les condicions d’accés als serveis públics i dels drets i deures de la ciutadania i de l’Administració. La carta de serveis s’estableix com un instrument essencial per assolir-los.

Al seminari web aprofundirem sobre les cartes de serveis i els principis del bon govern i sobre els aspectes clau en l’elaboració i la implementació de les cartes de serveis que determina el Marc corporatiu de gestió de la qualitat dels serveis públics de la competència de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic institucional.

Comments are closed.

For one week in May, come together to share ideas, discuss solutions, and commit to new levels of citizen participation in government.

View the full map of worldwide events

Add an event to the map

Meet the moment. Raise ambition. Rise to the challenge.

The Open Government Challenge is a call to action for all members of OGP to raise ambition in ten areas of open government to help strengthen our democracies. Over the next five years, all members of the Partnership should aim to raise the ambition of reforms in 10 policy areas and demonstrate relevant progress in as many of the areas of the Challenge through their OGP action plans or beyond.We must act together to make a difference, because only when governments, public officials, and civil society work together, we see more ambitious and impactful reforms that transform our communities.

It’s our time to meet the moment. Let’s use Open Gov Week to take on the the Open Gov Challenge.

More

Open Gov Week